dr hab. inż. Jacek Klonowski

Dyscypliny KBN: technika rolnicza Specjalności: rolnictwo precyzyjne, maszyny i urządzenia rolnicze, modelowanie procesów, odnawialne źródła energii
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej w specjalności maszyny i urządzenia rolnicze, rolnictwo precyzyjne, modelowanie procesów, odnawialne źródła energii

Zainteresowania naukowe:
opory robocze i energetyka maszyn rolniczych, pośrednie metody monitorowania plonów zielonki, rolnictwo precyzyjne, badania roślin energetycznych dla potrzeb mechanizacji zbioru.

Stanowisko i miejsce pracy
profesor nadzwyczajny SGGW, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |